ChuyÓn ph¸t nhanh GNN
Tổng đài hỗ trợ 1900 54 54 20

Liên hệ

Hà Nội

(04)37478600

Hải Phòng

(031)3502926

Đà Nẵng

(0511) 361 7878

TP.HCM

(08) 62966155

Hỗ trợ trực tuyến

Hà Nội

gnnhanoi

Đà Nẵng

gnn.danang

TP. HCM

gnn.ct06

Số vận đơn

Thông tin vận đơn

Thông tin hành trình